ANSLUTNINGAR

Center4 erbjuder en mängd olika anslutningslösningar för både industrier och företag. Dessa inkluderar asynkron och synkron seriell kommunikation, nätverkslösningar som switchar, routrar, gateways, mediaomvandlare och Ethernet-förlängare, Call Recording-hårdvara, DAB- eller Digital Audio Broadcasting-gränssnitt och inbäddade lösningar utöver bärbara BERT-testpaket.

Hastigheten för digital transformation påverkar alla aspekter av vårt samhälle. Klimatförändringar tvingar oss till att ompröva hur vi värnar om våra ekosystem. Robotisering är inte längre begränsat till industriella processer, utan har även hittat sin väg in i våra hem och inte minst revolutionerat jordbruket. Sensorteknik förändrar snabbt våra sätt att transportera oss på och flytta människor och varor från plats A till plats B. Neurala nätverk och djupinlärning öppnar nya, spännande fält. Oavsett var finns ett behov av anslutning för att samla in och sprida data, att utbyta och bearbeta information, att övervaka och kontrollera, och mycket annat.

Våra leverantörer täcker många aspekter av anslutningar och tillhandahåller verktygen för det.