TDM - Call Recording-gränsnitt & Voice Network Streamers

Do your customers require Advanced Call Recording Interfaces? Then contact us. Center4 has all of the necessary components to enable your company to build high-quality and extremely efficient professional recording interfaces.

Överensstämmelse med lagliga och reglerande krav har gjort det obligatoriskt för många statliga myndigheter och kommersiella företag att anta Call & Voice Recording (inspelning av röst och samtal) som en del av deras IT-strategi. Det gör att de enkelt kan söka och hämta uppringningsinformation för olika ändamål. Detta eliminerar möjligheten till mänskligt fel och ger en korrekt registrering av uttalanden och transaktioner. För bank-, försäkrings- och offentliga tjänster som polis, brandskydd och ambulans är detta särskilt viktigt. Även för flygtrafikledningar är möjligheten att spela in samtal avgörande när man undersöker olyckor och incidenter.

Center4 has aligned itself with one of the premier manufacturers of recording interfaces for the Call Recording Industry, OptiLogix.