TDM - Call Recording-gränsnitt & Voice Network Streamers

Vi levererar OEM-byggnadsblock för inspelningsgränssnitt för Call Recording-industrin.

Överensstämmelse med lagliga och reglerande krav har gjort det obligatoriskt för många statliga myndigheter och kommersiella företag att anta Call & Voice Recording (inspelning av röst och samtal) som en del av deras IT-strategi. Det gör att de enkelt kan söka och hämta uppringningsinformation för olika ändamål. Detta eliminerar möjligheten till mänskligt fel och ger en korrekt registrering av uttalanden och transaktioner. För bank-, försäkrings- och offentliga tjänster som polis, brandskydd och ambulans är detta särskilt viktigt. Även för flygtrafikledningar är möjligheten att spela in samtal avgörande när man undersöker olyckor och incidenter.
Center4 samarbetar med OptiLogix som är en av de främsta tillverkarna av inspelningsgränssnitt för Call Recording-industrin.

ANSLUTNINGAR

IT-INFRASTRUKTUR

TDM - CALL RECORDING-GRÄNSNITT & VOICE NETWORK STREAMERS

INBÄDDAD DATORNAVÄNDNING

ATC FLYGLEDNING